จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,027
ทั้งหมด : 1,147,126

ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555
ต้อนรับรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1435
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
อบรมสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
+ ดูทั้งหมด +

ภาพกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาล ต.กำแพง

จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ"
+ ดูทั้งหมด +

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี

รางวัลเกียรติยศ


คลิ๊กดูรางวัลทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

username :
password :
รายละเอียด

ทต.กำแพงและสภากาชาดจ.สตูล แจกถุงยังชีพพระราชทาน

สินค้าโอทอป