วันนี้ : 119
ทั้งหมด : 3,004,753
 
 
กิจกรรมหน้าแรก
ช่องทางการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
วันที่ 17 มิุนายน 2563 เทศบาลตำบลกำแพง รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
วันนี้เวลา 15.00 น กอ.รมน.จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ประเมิน ให
เทศบาลตำบลกำแพง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ
กิจกรรมทั้งหมด
ทั้งหมด 447 กิจกรรม