วันนี้ : 46
ทั้งหมด : 3,575,553
 
 
กิจกรรมหน้าแรก
รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองบ้านพรุ
รับมอบป้ายสัญลักษณ์ สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง
กิจกรรมทั้งหมด
ทั้งหมด 529 กิจกรรม