จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 354
ทั้งหมด : 2,777,222

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี ปี 2552
เทศบาลตำบลกำแพงได้จัดโครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด โดยจะจัดขึ้นทุกปี
ภาพบรรยากาศการจับรางวัลในโครงการวันที่ : 17 ส.ค. 2552 เวลา : 16:30:24