จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 606
ทั้งหมด : 4,310,723

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและการขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและส
รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ 📢📢 :

#การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและการขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /

#บัญชีรายการห้องชุด

----------------------------------------------------------------------------------

📌📍#กองคลัง เทศบาลตำบลกำแพง ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ....การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และการขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารจัดการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอแจ้งแบบคำร้อง และช่องทางการจัดส่งเอกสาร ตามประกาศประชาสัมพันธ์นี้

วันที่ : 10 ต.ค. 2565  เวลา : 11:07:37