วันนี้ : 853
ทั้งหมด : 3,563,786
 
หัวข้อ : นโยบายนายกเทศมนตรี (นายวิชิต แซ่ลิ่ม)
รายละเอียด :

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ 2 กันยายน 2552  โดย  นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 14/05/2553 เวลา : 10:31:47