เวลา : '.$t; } $sql=mysql_query("SELECT * FROM data_center WHERE id_data='$_GET[id]'"); $data=mysql_fetch_array($sql); ?> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล - <? echo $data[news_title];?>
 
 
 
หัวข้อ :
รายละเอียด :
     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ :