วันนี้ : 734
ทั้งหมด : 3,563,667
 
หัวข้อ : แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายละเอียด : https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/detail/พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ-พศ-2540
     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 13/03/2562 เวลา : 10:48:15