จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 135
ทั้งหมด : 3,575,640

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่4/2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง

เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่4/2564

"OEC Forum เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัย"

ณ ห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 17 ส.ค. 2564 เวลา : 14:48:07