จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 595
ทั้งหมด : 4,228,418

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : หนูน้อยเรียนรู้ ICT

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์ ICT ชุมนเทศบาลตำบลกำแพง
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง จัดทำโครงการหนูน้อยเรียนรู้ ICT 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จากประสบการณ์ตรง ริเริ่ม สร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชยน์ความภาคภูมิใจ และสนับสนุนให้เด็กมีความพร้อมทุกๆด้าน 
แบบองค์รวมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยวันที่ : 19 ส.ค. 2565 เวลา : 12:47:44