จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 593
ทั้งหมด : 4,228,416

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพงศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

คณะครู และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพงศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

----------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ในหน่วยฟการเรียน "สถานที่ต่างๆ ในชุมชน " ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกำแพง (การปฏิบัติงานฝึกซ้อมดับเพลิง) ศูนย์กู้ชีพ 1669 ไปรษณีย์ละงู และห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตและสอบถาม ได้รู้จักสถานที่แหล่งเรียนรูู้สำคัญในชุมชนวันที่ : 10 ต.ค. 2565 เวลา : 11:02:22