จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 311
ทั้งหมด : 4,157,824

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : งานสมโภชหลวงปู่คง ประจำปี 2552

     เทศบาลตำบลกำแพง  กำหนดจัดงานสมโภชหลวงปู่คง  ขึ้นในระหว่างวันที่  24-25  ธันวาคม  2552  ณ  วัดอาทรรังสฤษฎิ์  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสักการะรูปเหมือนหลวงปู่คง  และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของนักเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตอำเภอละงู  จังหวัดสตูล

     จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้  ตามวัน และสถานที่ดังกล่าววันที่ : 21 ธ.ค. 2552 เวลา : 16:12:57