จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 346
ทั้งหมด : 4,157,859

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

วันที่ : 12 พ.ค. 2552 เวลา : 12:37:05