จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 127
ทั้งหมด : 2,616,130

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง เพื่อติดตามการดำเนินงานบริหารศูนย์กำจัดขยะฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ(ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 14 ธ.ค. 2560 เวลา : 10:29:17