จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 499
ทั้งหมด : 2,564,470

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง เพื่อติดตามการดำเนินงานของชมรม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ(ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 15 ธ.ค. 2560 เวลา : 09:18:02