จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 117
ทั้งหมด : 2,616,120

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเสนอโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 15 ธ.ค. 2560 เวลา : 09:34:36