จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 139
ทั้งหมด : 2,616,142

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวามคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 ม.ค. 2561 เวลา : 07:22:39