จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 228
ทั้งหมด : 2,690,396

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลละงู บรรยายให้ความรู้เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ" และบรรยายเรื่อง "การดูแล รักษา ปัญหาสุขภาพช่องปากและการแปลงฟันที่ถูกวิธีสำหรับผู้สูงอายุ" และมีการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 17 ม.ค. 2561 เวลา : 12:17:31