จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 802
ทั้งหมด : 2,717,329

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมไท้เก็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมไท้เก็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง และวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ : 13 มี.ค. 2561 เวลา : 11:28:11