จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 712
ทั้งหมด : 2,717,239

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมแอโรบิก ประจำปี ๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมแอโรบิก ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี และระยอง วันที่ : 10 เม.ย. 2561 เวลา : 10:19:16