จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 797
ทั้งหมด : 2,717,324

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากรจากโรงพยาบาลสตูล เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 7 พ.ค. 2561 เวลา : 12:31:28