จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 683
ทั้งหมด : 2,717,210

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลสตูล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 1 ก.ค. 2561 เวลา : 12:58:05