จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 41
ทั้งหมด : 3,575,548

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และผู้ประกอบการตลาดเย็นเย็น ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 2 ธ.ค. 2562 เวลา : 00:51:29