จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 178
ทั้งหมด : 3,575,683

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓โดยจัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารฯ กิจกรรมเดินรณรงค์อาหารปลอดภัย กิจกรรมการมอบป้าย Clean Food Good Taste และกิจกรรมเมนูชูสุขภาพ ในงานมรกตอันดามันฯวันที่ : 24 ก.พ. 2563 เวลา : 09:30:57