จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 379
ทั้งหมด : 2,777,247

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล จะดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขและแมวกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยให้บริการดังนี้

1.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมวที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป

2. บริการฉีดยาคุมกำเนิดแก่สุนัขและแมวเพศเมีย

3. บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมว

หมายเหตุ สำหรับสุนัขและแมวที่ต้องการทำหมันถาวร ให้เจ้าของสัตว์งดอาหารแก่สัตว์เลี้ยงที่จะทำหมันมื้อเย็นของวันก่อนทำหมันและมื้อเช้าของวันทำหมัน

ให้บริการฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลกำแพง โทรศัพท์ 0-7470-1597 ต่อ 108

วันที่ : 24 มี.ค. 2554  เวลา : 10:18:41