จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 365
ทั้งหมด : 4,309,898

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดนัดขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลกำแพง
รายละเอียด :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการตลาดนัดขยะ

รีไซเคิล ทุกวันอังคารที่ ๒ และ ๔ ของเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลกำแพง (ด้านหลัง)

ประเภทขยะที่มีการรับซื้อ มีดังนี้

๑.  แก้ว เช่น ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา

๒.   กระดาษ เช่น กระดาษลัง กระดาษสี กระดาษหนังสือพิมพ์

๓.  พลาสติก เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใสและแบบขุ่น ขวดน้ำมันพืช

๔. โลหะ/อโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม

          รับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ เทศบาลตำบลกำแพง

๑. ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาซักผ้า ถุงน้ำยารีดผ้า

๒. ขยะมีพิษ ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์รีโทรศัพท์ เป็นต้น

หมายเหตุ    :   สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ เปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล วันที่ ๙ และ ๒๓

สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารรักษาความสะอาดเทศบาล

ตำบลกำแพง

       :  ถ้าท่านไม่สามารถนำสิ่งของ วัสดุรีไซเคิล ไปเทศบาลได้ ขอให้ท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่  

จะไปรับถึงบ้าน  ติดต่อโดยตรงได้ที่ ผอ.แจ่มศรี  ๐๘๑-๖๙๘๙๒๗๖ 

สมศักดิ์  ๐๘๑-๕๕๓๑๓๔๘วันที่ : 5 ส.ค. 2554  เวลา : 14:03:51