จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 167
ทั้งหมด : 3,575,672

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลกำแพง
รายละเอียด :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ อาคารรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลกำแพง

ประเภทขยะที่มีการรับซื้อ มีดังนี้

1. แก้ว เช่น ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา

2. กระดาษ เช่น กระดาษลัง กระดาษสี กระดาษกนังสือพิมพ์

3. พลาสติก เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใสและแบบขุ่น ขวดน้ำมันพืช

4. โลหะ/อโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม

สำหรับเดือน ตุลาคม 2554 เปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล วันที่ 11 และ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ อาคารรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลกำแพง (ด้านหลัง)

หากท่านไม่สามารถนำสิ่งของ วัสดุรีไซเคิลไปเทศบาลได้ขอให้ท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่จะไปรับถึงบ้าน ติดต่อโดยตรงได้ที่ ผอ.แจ่มศรี 081-6989276 สมศักดิ์ 081-5531348 นภดล 080-7319396

หมายเหตุ รับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ เทศบาลตำบลกำแพง

1. ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาซักผ้า ถุงน้ำยารีดผ้า

2. ขยะมีพิษ ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์รี่โทรศัพท์ เป็นต้น

วันที่ : 7 ต.ค. 2554  เวลา : 10:41:21