จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 578
ทั้งหมด : 4,310,695

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดกิจกรรมโครงการวัน อสม.  ประจำปี  2552  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2552  ณ อาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกำแพง  และได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอละงู ในการจัดกิจกรรมวัน อสม.   ปี 2552   เมื่อ วันที่  23  เมษายน  2552    สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 1 พ.ค. 2552 เวลา : 14:17:11