จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 605
ทั้งหมด : 4,310,722

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ประจำปี  2552  เมื่อวันที่  9  เมษายน  2552  ณ อาคารธรรมา      ภิบาล  เทศบาลตำบลกำแพง   วันที่ : 1 พ.ค. 2552 เวลา : 14:21:06