จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 596
ทั้งหมด : 4,310,713

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเต๊ะ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสตูล" และ "สถานการณ์เอดส์ในจังหวัดสตูล" วันที่ : 26 ก.ค. 2559 เวลา : 08:50:53