จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 332
ทั้งหมด : 2,777,200

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : พิธีเปิดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง

เทศบาลตำบลกำแพง จัดพิธีเปิดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง  ประธานในพิธีเปิด โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวรายงานโดยนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย Road Map ตามนโยบายของรัฐบาล " เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง หมู่ที่ ๘ บ้านนาพญา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลวันที่ : 26 ก.ค. 2559 เวลา : 09:08:18