จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 577
ทั้งหมด : 4,310,694

รายละเอียดโครงการเด่น

อัลบั้ม : โครงการตลาดสดน่าซื้อ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดกิจกรรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ  ประจำปี  2552  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2552  ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง   โดยจัดอบรมผู้ประกอบการตลาดสดในเรื่องการทำกิจกรรม 5 ส ในตลาดสดวันที่ : 1 พ.ค. 2552 เวลา : 14:25:05