คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 477
ทั้งหมด : 4,464,794
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
  • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
  • สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
  • โทรศัพท์ 074-781-382
  • โทรสาร 074-734-382
  • E- mail : office@kumpangcity.go.th
  • Web Site : http://www.kumpangcity.go.th
  • เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-382 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.