คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 400
ทั้งหมด : 4,464,717
 
 
ขนมบุหงาบูด๊ะ 

ขนมบุหงาบูด๊ะ  ซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของอำเภอละงู   ขนมบุหงาบูด๊ะมักนิยมใช้กันเยี่ยมญาติ ในวันสำคัญๆ ทางศาสนาอิสลาม
และงานต่างๆ  ในจังหวัดสตูล เช่น วันฮารีรายอ งานบุญต่างๆ  เป็นต้น

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-382 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.