คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 396
ทั้งหมด : 4,464,713
 
 
ไข่มุกแท้อันดามัน 

ไข่มุกแท้อันดามัน   เป็นไข่มุกที่บริสุทธิ์  ไข่มุกที่มากจากหอยมุก ซึ่งมีการเลี้ยงไว้ของชาวประมง พบมากได้แก่ หมู่บ้านปากบารา อำเภอละงู   หมู่บ้านทุ่งบุหลัง  หมู่บ้านมะหงัง และหมู่บ้านราไว  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล   ส่วนใหญ่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในกะชัง เมื่อตัวโตเต็มที่จึงจะเก็บมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ มาเป็นสร้อยไข่มุกแท้อันดามัน

ไข่มุกแท้อันดามันของคุณมายุรี   เทพวารินทร์   ตั้งอยู่ หมู่บ้านปากบารา  669  ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู  จ.สตูล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานและได้รับรางวัลจาก OTOP ระดับ 4 ดาว สร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก  นอกจากไข่มุกอันดามันแล้ว  คุณมายุรียังจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยอีกด้วย   สนใจรายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.kumpangcity.go.th

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง  ก็ได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมอบรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านเว็บไซต์ และออกบู๊ธ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาคนรักสวยรักงาม ชอบเครื่องประดับประเภทสร้อยไข่มุก เป็นจำนวนมาก 

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง ยังเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้กับชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  ชุมชนใดที่ต้องการจะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง  สามารถส่งรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายมายัง 

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง   E- Mail : ICTKUMPANG@GMAIL.COM
หรือติดต่อมาได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง   074- 734382 ต่อ 109
(กองการศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง )

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-382 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.