จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 116
ทั้งหมด : 3,004,750

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : อบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์
อบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เพื่อเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการศูนย์ ICT ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิุถุนายน 2555  ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 10 มิ.ย. 2555 เวลา : 14:34:07


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย