จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 269
ทั้งหมด : 2,854,053

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : คณะทำงานการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
คณะทำงานการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 วันที่ 3 กรกฎาคม 2555


วันที่ : 9 ก.ค. 2555 เวลา : 14:04:04


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย