จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 283
ทั้งหมด : 2,854,067

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์
เทศบาลตำบลกำแพงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลกำแพง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันที่ : 30 ส.ค. 2555 เวลา : 13:41:11


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย