จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 286
ทั้งหมด : 2,854,070

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เทศบาลกำแพงได้รับโล่เกียรติยศด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้่องถนน
นายวิชิต แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงและคณะสมาชิกสภาฯ 
รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นที่ดำเนิงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสตูล จาก สอจร.สนับสนุนการป้องกันภัยบนท้องถนน ณ โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต


วันที่ : 10 ก.ย. 2555 เวลา : 12:09:17
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย