จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 234
ทั้งหมด : 2,854,018

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลกำแพงโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2555 อาคารธรรมาภิบาล


วันที่ : 3 ต.ค. 2555 เวลา : 09:55:23
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย