จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 343
ทั้งหมด : 2,757,270

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day 5 ธันวามหาราช
นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ และประชาชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ  Big  Cleaning Day 5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงทั้ง 8 ชุมชน


วันที่ : 19 พ.ย. 2556 เวลา : 15:05:09
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย