จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 308
ทั้งหมด : 2,757,235

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ"

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ"  
โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกำแพง นายวินัย ภู่สัน เลขานายกฯ นางวราพร ละเหมาะ รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง ว่าที่รต.หญิงอหนัดนงค์ รัตนวิภา รักษาการผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากกระทรวงเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวไฉน  ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ ดร.วรรณศิริ  พัวศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  โดยการจัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้การใช้ ICT ได้เข้าถึงประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งนายวิชิต แซ่ลิ่ม ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงไอซีที ที่ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีกิจกรรมดีๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมการICTและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงและอำเภอใกล้เคียง  ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจำนวน 35 ท่าน หลังจากนั้น นางสาวไฉน  ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและ ดร.วรรณศิริ  พัวศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ก็ได้กล่าวขอบคุณ นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี  และคณะ ที่ได้ร่วมมือกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ" จนบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้แทนจากกระทรวงไอซีที สัญญาที่จะนำโครงการดีๆ อีก 6 โครงการมาร่วมจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2014  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง


วันที่ : 20 มี.ค. 2557 เวลา : 18:55:39
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย