จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 316
ทั้งหมด : 2,757,243

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : "ภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว"
นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสู่ความเป็นอาเซียน โดยมอบให้ ว่าที่รต.หญิง อหนัดนงค์ รัตนวิภา (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา)  เปิดการเรียนการสอน หลักสูตร"ภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว"ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ซึ่งปีนี้ได้จัดหลักสูตรภาษาจีน โดยมีคุณครูจูหมิงและคณะมาช่วยสอน เปิดสอนทุกวันพุธ พฤหัส เวลา 19.00 น.- 21.00 น.  ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง ซึ่งได้ความสนใจจาก เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

วันที่ : 27 มี.ค. 2557 เวลา : 10:03:21
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย