จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 315
ทั้งหมด : 2,757,242

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 45 คน

วันที่ : 9 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:18:34
แสดงความคิดเห็น
#1
โดย : ประชาชน ,    วันที่ : 25 ก.ค. 2557,    เวลา : 09:14:42
การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเป็นโครงการที่ควรดำเนินการ หรือสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย