จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 143
ทั้งหมด : 2,616,146

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 14 ธ.ค. 2560 เวลา : 10:04:29


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย