จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 93
ทั้งหมด : 2,616,098

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพง เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และนำเสนอโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ(ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพง วันที่ : 15 ธ.ค. 2560 เวลา : 09:29:12


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย