จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 701
ทั้งหมด : 2,717,228

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลละงู บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ" และบรรยาย เรื่อง "การดูแล รักษา ปัญหาสุขภาพช่องปากและการแปลงฟันที่ถูกวิธีสำหรับผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 17 ม.ค. 2561 เวลา : 12:12:08


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย