จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 714
ทั้งหมด : 2,717,241

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

25/1/61 เทศบาลตำบลกำแพงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 29 ม.ค. 2561 เวลา : 06:55:27
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย