จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 375
ทั้งหมด : 2,777,243

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมไท้เก็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมไท้เก็ก เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารธรรมาภิบาล และวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ : 13 มี.ค. 2561 เวลา : 11:24:17
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย