จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 304
ทั้งหมด : 2,775,295

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สตูลเมืองสะอาด ศาลากลางจังหวัดสตูล

 เทศบาลตำบลกำแพงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สตูลเมืองสะอาด ศาลากลางจังหวัดสตูล และช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 9 เม.ย. 2561 เวลา : 12:16:11
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย