จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 322
ทั้งหมด : 2,775,313

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการบ้านพอเพียง

เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง เปิดโครงการบ้านพอเพียง ณ บ้านนางสุณี คงแก้ววันที่ : 9 เม.ย. 2561 เวลา : 12:23:53
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย